chart
history
web

Cialis

cialis impotensCialis är ett läkemedel av gruppen fosfodiesteras typ 5-hämmare. Det har tadalafil, som är den aktiva substansen. Dett läkemedel slappnar av blodkärlen i penis. Detta gör att blod kan strömma in och en erektion är lättare att uppnå. Cialis har ingen effekt om du inte redan har problem med erektil dysfunktion.

Erektil dysfunktion innebär att man har problem att få erektion, eller att man inte kan få erektionen att hålla tillräckligt under sex. Detta läkemedel, Cialis, har varit mycket effektivt i test då det har ökat möjligheten för män att få erektion. Männen har samtliga haft problem med erektil dysfunktion. Kom ihåg att Cialis inte har någon effekt om du inte samtidigt är sexuellt stimulerad. Behovet för dig och din partner att ha förspel är fortfarande viktigt för att få erektion.

Bruk

Följ läkarens anvisningar vid bruk av läkemedlet. Konsultera alltid läkare om du är osäker.

Du ska äta tabletterna oralt. Dessa tabletter är endast tänkta för användning av män. Om de inte äts av män med erektil dysfunktion har de ingen effekt. Du ska svälja tabletten hel tillsammans med vatten. Måltid i samband med intag är ej nödvändigt.

Rekommenderad dos är en tablett på 10 mg inför sexuell aktivitet. Om önskad effekt ej uppnås kan dosen ökas av läkare till 20 mg, men tala med din läkare innan du bestämmer dig för att ökad dos är nödvändigt.

Cialis ger inte effekt om du inte redan är sexuellt stimulerad. Du behöver fortfarande förspel tillsammans med din partner på samma sätt som om du inte hade brukat läkemedel för erektil dysfunktion.

Cialis börs endast konsumeras en gång per dag, inte mer.

Alkoholintag i samband med eller innan intag av CIalis kan negativt påverka önskad effekt. Drick aldrig större mängder alkohol när du planerat att ta Cialis.

cialis infoAnvänd inte Cialis om du

  • Tar någon form av nitrater
  • Om du inom senaste sex månaderna har fått ett slaganfall
  • Någonsin förlorat synen på grund av NAION - icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati, ”stroke i ögat”
  • Vet att du är allergisk mot tadalafil eller något annat ämne som finns i Cialis
  • Har haft en hjärtattack de senaste tre månaderna

Vid för stort intag

Kontakta genast läkare. Biverkningar beskrivna nedan.

Biverkningar

Dess biverkningarna listade nedan är allvarliga. Om du upplever några sådana symptom skall du med en gång sluta ta läkemedlet och direkt uppsöka en läkare:

  • Smärta i bröst
  • Allergisk reaktion (med utslag)
  • Förlängd erektion, eller förlängd och smärtsam erektion efter bruk av Cialis. Får du erektion i över 4 timmar skall du alltid se till att ta kontak med en läkare.
  • Synförlust (plötslig)

Andra rapporterade biverkningar:

Vanliga förekommande besvär

Smärta i rygg, värk i muskler, rodnad i ansikte, reflux, täppt näsa, värk i huvudet, arm- och bensmärta.

Mindre vanligt förekommande besvär

Svettningar, ögonsmärta, smärta i magen, penisblödning, svårighet att andas, du märker att det finns blod i sperma eller i ditt urin, hjärtklappning, onormalt högt eller lågt blodtryck, blod i näsan

Sällsynt förekommande besvär

Krampaktiga anfall, minnesförlust (tillfällig), dina ögon blir röda, ögonlocken svullnar, du svimmar, utslag